ZTE ngồi trên đống lửa, thiệt hại 3 tỷ USD từ lệnh cấm vận của Mỹ

Hãng kỹ thuật bậc nhất Trung Quốc đang có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện, thậm chí là phá sản, sau lệnh cấm vận thẳng tay của Mỹ. Không chỉ thiệt hại hàng tỷ USD, mảng phân phối điện thoại của ZTE…