VINAMILK – SỮA TƯƠI NGON TRONG BAO BÌ CHUẨN QUỐC TẾ

Bạn có biết: Theo báo cáo của Tổ chức Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), mức tiêu sử dụng sữa bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt 15 lít/năm chỉ bằng 1/4 nhu cầu phải có và khá…