Vera: Robot ảo của Nga đe dọa ngành nhân sự toàn cầu

Với khả năng làm cho việc 24/7 ở các múi giờ khác nhau, năng suất gấp 10 lần người thường, robot Vera đang làm cho các phòng tuyển dụng nhân sự ở những đơn vị lớn có nguy cơ giải tán. Vera là 1 robot…