Khi Mặt trời lụi tàn, điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?

Mặt trời và Mặt trăng là hai vật dụng quen thuộc nhất, thậm chí quyết định sự sống của Trái đất. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi 1 ngày Mặt trời lụi tàn và chết? Trên tạp chí khoa học…