“Trò chơi tự sát” lan truyền trên Internet đã xuất hiện tại VN

“Thử thách cá voi xanh”, một trò chơi được lan truyền ở mạng xã hội và Internet, mà trong đấy người tham dự bắt buộc tự kết liễu đời mình sau 50 ngày. Đã có nhiều trường phù hợp tự sát, chủ yếu là trên…