Liệu Apple có đưa iMessage lên Windows 10?

iMessage là một trong những ứng dụng được thích hợp nhất của Apple từ trước đến nay, và Microsoft ko giấu mong muốn Apple sẽ đưa iMessage lên Windows 10. iMessage là chương trình tin nhắn dành riêng cho các người sử dụng các sản…