Hình ảnh đáng sợ cơn sóng thần huỷ diệt cao 24m tại Nam bán cầu

Các nhà kỹ thuật New Zealand ngày 11/5 cho biết vừa ghi nhận một cơn sóng "quái vật" được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở Nam bán cầu với độ cao lên tới 23,8m, tương đương 1 tòa nhà 8 tầng. Theo…