Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Google đang triển khai 1 bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã chính xác hai yếu tố bằng 1 lần nhấn, ngay từ thông báo. Nếu bạn đã dùng chuẩn xác hai khía cạnh để bảo mật…