Khi Trẻ Chậm Biết Nói Cha Mẹ Phải Làm Sao?

Bạn nên để ý nếu trẻ từ 12 đến 24 tháng có những ấn tượng sau: Không sử dụng cử chỉ, chẳng hạn chỉ hoặc vẫy tay tạm biệt khi được 12 tháng tuổi; Không bắt chước được âm thanh khi 18 tháng tuổi…  …