Nokia sắp có điện thoại màn hình tai thỏ đầu tiên, giá bán sốc

HMD Global sẽ công bố smartphone mang thiết kế tai thỏ (notch) trước tiên của mình vào đồ vật Tư (16/5), trùng thời điểm ra mắt với OnePlus 6. Thông tin khá vững chắc rằng mô hình Nokia X6 sẽ được cung cấp sức mạnh…