Điều trần trước Nghị viện châu Âu, Mark Zuckerberg bị chỉ trích

Tại phiên điều trần trước Nghị viện châu u, nhà sáng lập Facebook tiếp tục bị chỉ trích vì các câu trả lời vòng vo, hạn chế né giống trên Quốc hội Mỹ lần trước. Nhà sáng lập Facebook và Chủ tịch Nghị viện châu…