Giờ G sắp điểm: Chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số

Bộ trưởng bộ TT&TT vừa chỉ đạo những công ty chức năng của Bộ nên hoàn thành kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao 11 số thành 10 số trước ngày 1/6/2018. Theo tiến độ mà bộ TT&TT đề ra ban đầu thì…