Mẹ 9x Chăm Con Như Nào?

Nói trước rằng nhà mình không có oshin và không có ý định chạy theo con khắp nơi mọi chỗ, làm đủ hầu hết trò để bón cho nó một thìa cơm. kiên cố tôi cũng không có ý định nhồi nhét, ép buộc ăn…