Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mã bưu chính quốc gia

Sáng 15/6, ở Hà Nội, bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố mã bưu chính quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức công bố mã bưu chính quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng mã bưu chính quốc gia trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Minh Hồng cho biết, hầu hết những nước lớn mạnh đều có hệ thống mã shop bưu chính và được phổ cập dùng nhiều trong toàn dân cũng như trong công tác chia chọn bưu chính.

Cuộc sống số - Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mã bưu chính quốc gia

Lãnh đạo bộ Thông tin và Truyền thông, các công ty liên quan chính thức bấm nút, công bố mã bưu chính quốc gia sáng 15/6 tại Hà Nội. 

Theo đó, mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp 5 ký tự số được gán cho những xã, phường và đơn vị tương đương; các điểm dùng cho bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; các điểm chuyên dụng cho bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính chuyên dụng cho cơ quan Đảng, Nhà nước; những cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của những tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia trong lĩnh vực bưu chính sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ, các nhà hàng cung cấp dịch vụ cũng như đối với những cơ quan quản lý Nhà nước.

Cụ thể, đối với người dùng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính tại bưu gửi sẽ làm cho công đoạn chuyển, phát bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận.

Đối với các công ty bưu chính, cùng với việc dùng mã bưu chính quốc gia, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các máy móc, trang bị tự động làm cho việc chia chọn, xử lý bưu gửi được nhanh chóng, chính xác, nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, hệ thống Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về shop bưu chính, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi cho các siêu thị kể chung, đặc biệt là các nhà hàng buôn bán trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Người dân có thể truy cập trực tiếp những trang thông tin điện tử http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn để tra cứu Mã bưu chính quốc gia hoặc tìm hiểu trực tiếp ở Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn).

Hệ thống phần mềm ở các trang thông tin điện tử sẽ phân phối dữ liệu về mã bưu chính lúc có những thông tin về xã, phường, thị trấn ở liên hệ thượng khách hay thông tin về tên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; tên những cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế… ở Việt Nam và ngược lại.

Phong Linh (t/h)