Facebook xóa nửa tỷ tài khoản giả, lấy lại niềm tin từ người dùng

Trong hoạt động nhằm lấy lại niềm tin từ người dùng, Facebook đã tiến hành xóa 583 triệu tài khoản kém chất lượng mạo, cộng những bài đăng vi phạm chuẩn mực. Lần trước hết Facebook công khai những hoạt động bảo vệ người sử…