YouTube thêm tính năng “khuyên” người dùng bớt xem video

Trong phiên bản mới cập nhật của YouTube ở điện thoại di động, người dùng có thể bật tính năng kể nhở nghỉ ngơi khi theo dõi các nội dung video trên nền tảng này quá lâu. Phiên bản mới cập nhật của YouTube sẽ…